Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Trấn Yên khóa XX

20:25 | 06/07/2018 231 lượt xem