Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên khóa XX

19:35 | 19/07/2018 335 lượt xem