Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

18:11 | 31/07/2019 322 lượt xem