Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII thông qua 6 nghị quyết chuyên đề

19:33 | 15/03/2019 199 lượt xem