TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII thông qua 6 nghị quyết chuyên đề

19:33 | 15/03/2019 133 lượt xem