TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới

20:10 | 06/11/2018 247 lượt xem