Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Yên Bái khóa XX

19:12 | 10/06/2019 198 lượt xem