HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Yên Bái khóa XX

19:12 | 10/06/2019 250 lượt xem