LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Kỳ họp thứ 10 - HĐND thị xã Nghĩa Lộ

18:26 | 22/07/2019 216 lượt xem