Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Lục Yên khóa XX

11:12 | 11/07/2019 67 lượt xem