Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kịp thời chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Nguyên đán

16:48 | 14/02/2018 220 lượt xem