HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Kinh nghiệm từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017

19:32 | 29/05/2017 1,149 lượt xem