TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kinh nghiệm hoàn thiện tiêu chí nhà ở dân cư ở xã Mông Sơn huyện Yên Bình

19:42 | 20/10/2016 232 lượt xem