Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh 9 tháng đạt hơn 81% kế hoạch năm

20:08 | 03/10/2018 136 lượt xem