TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái tại huyện Trấn Yên

19:32 | 22/03/2019 64 lượt xem