Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái tại huyện Trấn Yên

19:32 | 22/03/2019 94 lượt xem