TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái tại huyện Mù Cang Chải

18:30 | 21/03/2019 144 lượt xem