Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Văn Chấn

18:15 | 14/03/2019 71 lượt xem