KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

19:46 | 06/09/2018 340 lượt xem