Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thử nghiệm sản xuất giống sơn tra bằng phương pháp ghép

20:08 | 16/10/2018 146 lượt xem