TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thử nghiệm sản xuất giống sơn tra bằng phương pháp ghép

20:08 | 16/10/2018 131 lượt xem