LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Kiểm tra tiến độ thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công tại huyện Trạm Tấu

18:30 | 21/03/2019 263 lượt xem