Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra tiến độ thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công tại huyện Trạm Tấu

18:30 | 21/03/2019 188 lượt xem