TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kiểm tra tiến độ thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công tại huyện Trạm Tấu

18:30 | 21/03/2019 91 lượt xem