KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Kiểm tra tiến độ khắc phục, sửa chữa tuyến đường từ trung tâm huyện MCC vào xã Chế Tạo

19:52 | 12/10/2018 189 lượt xem