Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Kiểm tra diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại huyện Trấn Yên.

20:03 | 26/07/2019 212 lượt xem