Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia tại huyện Lục Yên

18:44 | 16/06/2018 198 lượt xem