Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn

11:22 | 25/10/2017 261 lượt xem