TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kiểm toán Nhà nước trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

18:02 | 03/11/2018 259 lượt xem