Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII phát động ủng hộ Tết vì người nghèo - Xuân Mậu Tuất 2018

19:29 | 30/01/2018 202 lượt xem