Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm soát chất lượng con giống để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

19:16 | 22/05/2019 107 lượt xem