Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm lâm Lục Yên xử lý 41 vụ vi phạm lâm sản

16:57 | 27/10/2011 1,296 lượt xem