Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khuyến học Yên Bái nỗ lực chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học

17:07 | 22/11/2017 163 lượt xem