TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khu sinh thái Ecolodgi, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

20:14 | 26/10/2018 497 lượt xem