LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Khu sinh thái Ecolodgi, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

20:14 | 26/10/2018 899 lượt xem