Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Không khí Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại các trường học

11:22 | 05/09/2018 1,040 lượt xem