Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi

17:27 | 19/05/2019 61 lượt xem