TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019

11:15 | 15/01/2019 85 lượt xem