Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019

11:15 | 15/01/2019 134 lượt xem