TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

19:31 | 07/09/2018 121 lượt xem