Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

19:31 | 07/09/2018 145 lượt xem