Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khối giao ước thi đua các Hội đặc thù triển khai nhiệm vụ năm 2019

18:29 | 11/01/2019 45 lượt xem