TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khối giao ước thi đua các Hội đặc thù triển khai nhiệm vụ năm 2019

18:29 | 11/01/2019 37 lượt xem