Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khởi công xây dựng nhà tình thương tại xã Tân Lập huyện Lục Yên

18:29 | 12/03/2018 930 lượt xem