Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Khó khăn trong việc phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở

19:14 | 05/07/2018 205 lượt xem