Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Khó khăn trong thực hiện tiêu chí 70% dân số tham gia BHYT

17:47 | 03/07/2014 491 lượt xem