Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Khó khăn trong thi công các công trình trọng điểm

20:43 | 09/08/2017 183 lượt xem