Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại TP Yên Bái

18:01 | 28/04/2019 68 lượt xem