Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khó khăn trong duy trì tiêu chí môi trường ở xã NTM Thượng Bằng La, Văn Chấn

18:31 | 05/04/2018 275 lượt xem