Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khí thế lao động khẩn trương những ngày đầu xuân mới

17:45 | 11/02/2019 147 lượt xem