Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khát vọng làm giàu của Quang “thỏ”

19:45 | 24/09/2018 134 lượt xem