Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khánh thành "Con đường em đến trường" tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

19:42 | 03/06/2019 57 lượt xem