TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khánh thành cầu thôn Cáng Dông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

19:12 | 09/05/2018 491 lượt xem