LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Khánh thành cầu thôn Cáng Dông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

19:12 | 09/05/2018 585 lượt xem