Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khánh thành cầu thôn Cáng Dông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

19:12 | 09/05/2018 512 lượt xem