Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Khánh thành cầu thôn Cáng Dông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

19:12 | 09/05/2018 277 lượt xem