Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khánh thành 2 cầu treo tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu

18:45 | 16/09/2018 404 lượt xem