Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Khám sàng lọc và tư vấn bệnh tim miễn phí tại huyện Văn Yên.

11:08 | 04/12/2017 174 lượt xem