Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khám phá điểm du lịch tâm linh tại Yên Bái

14:29 | 12/02/2019 256 lượt xem