Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai trương Trung tâm Điều trị chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

18:23 | 20/02/2019 1,542 lượt xem