TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khai trương du lịch “Bình nguyên xanh Khai Trung”

19:20 | 29/10/2018 427 lượt xem