Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai trương du lịch “Bình nguyên xanh Khai Trung”

19:20 | 29/10/2018 567 lượt xem