Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai trương Chi nhánh taxi Mai Linh Yên Bái

20:25 | 06/07/2018 1,785 lượt xem