LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Khai mạc tuần VHTT và du lịch danh thắng Quốc Gia ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải

22:27 | 29/09/2013 553 lượt xem